Site announcements

Openbare vakansiedae waarop die APA gesluit sal wees April-Mei 2019

 
Picture of Prof. Gerrit Smit
Openbare vakansiedae waarop die APA gesluit sal wees April-Mei 2019
by Prof. Gerrit Smit - Thursday, 4 April 2019, 5:06 PM
 

Neem kennis dat die APA gesluit is op die volgende opkomende openbare- en Christelike vakansiedae: 
Vrydag 19 April 2019 - Goeie Vrydag
Maandag 22 April 2019 - Paasmaandag
Woensdag 1 Mei 2019 - Openbare vakansiedag
Woensdag 8 Mei 2019 - Openbare vakansiedag
Donderdag 30 Mei 2019 - Hemelvaartdag


Let wel: Die week van Pinkster (3 - 7 Junie 2019) gaan eksamens en klasse normaal voort, behalwe in die geval van teologie studente wat prakties doen of indien anders deur die dosent gereël.