Site announcements

BA Omsendbrief 01/20

 
Picture of Ontvangs APA
BA Omsendbrief 01/20
by Ontvangs APA - Wednesday, 19 February 2020, 1:57 PM
 

Geagte studente,

is. KLANKOPNAMES 26 FEBRUARIE 2020

As gevolg van die feit dat die Raad op Hoër Onderwys die Akademie op 26 Februarie 2020 besoek, wil ons kennis gee dat geen opnames deur dosente op daardie dag gedoen sal word nie.

Ons vra by voorbaat verskoning vir die ongerief, maar die dosente sal weer daarna met u kontak maak. 

Die dosente sal verseker dat u niks sal verloor nie en dat alle werk steeds met u behandel sal word.

Ons vra begrip en ons weet dat ons op ons studente se ondersteuning  kan reken.

Met dank by voorbaat.

 

Prof. C.A. Swanepoel

DEKAAN LETTERE EN WYSBEGEERTE


(Edited by Prof. Gerrit Smit - original submission Wednesday, 19 February 2020, 1:57 PM)